Нові дані клінічної ефективності препарату Арбідол®.

300
У січні 2015 р. в журналі Терапевтичний архів авторським колективом під керівництвом академіка РАМН, директора ФГБУ «НДІ грипу» МОЗ РФ Кисельова О. І. та академіка РАМН заступника директора інституту з науково-клінічної роботи, ФБУН “ЦНДІ епідеміології” Росспоживнагляду Малєєва Ст. Ст. були опубліковані проміжні результати багатоцентрового подвійного сліпого рандомізованого плацебо-контрольованого дослідження АРБІТР.

«Я вважаю, що дослідження АРБІТР – це серйозний прецедент, який нам вкрай необхідний для того, щоб програма розвитку вітчизняної фармацевтичної промисловості йшла у відповідності з світовими вимогами, була гідна того, щоб бути представленою у Всесвітній організації охорони здоров’я. І щоб наші пацієнти мали надійні, перевірені, ретельно апробовані препарати», – зазначив Олег Іванович Кисельов.

Дослідження АРБІТР, ініційоване в 2012 році, проводиться у відповідності з російськими нормативно-регуляторними вимогами і міжнародним стандартом проведення клінічних досліджень ICH-GCP. Дане пострегистрационное клінічне дослідження стало першим російським клінічним дослідженням, включених у міжнародну базу даних ClinicalTrials.gov.

Основне завдання дослідження – отримання додаткових відомостей про ефективність і безпеку препарату АРБІДОЛ® при лікуванні грипу або ГРВІ в сучасних умовах. З урахуванням високої здатності вірусу грипу мутувати і набувати стійкість до противірусних препаратів, отримання сучасних даних по ефективності противірусних препаратів представляється вкрай важливою умовою вибору оптимальної терапії такого серйозного захворювання, як грип. За проміжними результатами дослідження встановлено, що в групі пацієнтів, які отримували АРБІДОЛ® у більшості досліджуваних відзначалося більш легкий перебіг грипу у порівнянні з пацієнтами контрольної групи. Крім того, на тлі прийому АРБІДОЛ®, у пацієнтів з грипом відмічалось більш швидке вирішення всіх клінічних проявів захворювання в гострому періоді (інтоксикація, головний біль, озноб, лихоманка), а також спостерігалося скорочення періоду виділення вірусу грипу інфікованими.

«Результати дослідження АРБІТР надають лікарям додаткову можливість науково обґрунтованого підходу до вибору лікарських засобів для лікування та профілактики респіраторних вірусних інфекцій», – зазначив Олег Кисельов, директор НДІ грипу, академік РАМН.

Є ПРОТИПОКАЗАННЯ, НЕОБХІДНО ПРОКОНСУЛЬТУВАТИСЯ З ФАХІВЦЕМ.

На правах реклами